Home


 

Het Brabants Vormings Centrum is een plek waar vrouwen en meiden
van verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten

Doel:

Het voornaamste doel van het Brabants Vormings Centrum is de zelfredzaamheid van bewoners uit Helmond en omgeving te bevorderen en om hun positie te verbeteren, zodat ze volwaardig en zelfstandig aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen.

Het Brabants Vormings Centrum vindt het erg belangrijk bewoners uit Helmond en omgeving emanciperen, participeren en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de Helmondse samenleving.

Om dit te bereiken organiseren wij activiteiten zoals Nederlandse taal-, fiets-, bewegingslessen etc. Daarnaast bieden wij vrouwen de mogelijkheid om deel te nemen aan onze thema,- inloop,-en creatieve middagen.

Wij bieden hen de gelegenheid om in eigen tempo zichzelf te ontwikkelen in diverse opzichten. Als Vrouwencentrum willen we een thuisgevoel creëren waar de vrouwen zich kunnen ontplooien. Graag bereiken we vrouwen die geïsoleerd thuis zitten en nauwelijks de deur uit gaan en op deze manier een extra duwtje in de rug nodig hebben. Vrijblijvend willen wij ze met o.a. de Nederlandse taal ondersteunen aangezien zij het nauwelijks spreken of net niet goed genoeg, uiteraard met extra begeleiding.

Namen van bestuursleden:
Jeanne Tijani
voorzitter
Fe van Dam penningmeester
Sadiye Ustuner vice-voorzitter

’Dit project is mede tot stand gekomen met steun van de Gemeente Helmond